Ban Tổ chức giải Golf quốc tế “TPBank World Amateur Championship Vietnam 2015” bổ nhiệm Hội đồng Kỹ thuật của giải.
(Hà Nội) Ngày 12/09/2015, Ban Tổ chức giải Golf quốc tế “TPBank World Amateur Golfers Championship Vietnam 2015” đã tổ chức cuộc họp bổ nhiệm Hội đồng Kỹ thuật của giải.

Theo đó, Ban Tổ chức đã bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Kỹ thuật, bao gồm: 01 Giám đốc giải đấu, 01 Giám đốc Kỹ thuật, 02 Giám sát giải đấu và các trợ lý hỗ trợ Hội đồng Kỹ thuật. Theo giới thiệu của Ban Tổ chức, Giám đốc Kỹ thuật của giải đã có kinh nghiệm điều hành nhiều giải đấu chuyên nghiệp và có chứng chỉ Golf nhà nghề quốc tế (PGA).

Với việc bổ nhiệm này, Ban Tổ chức mong muốn mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, công bằng, đảm bảo tính chuyên môn mang tầm quốc tế. Vòng loại đầu tiên của giải sẽ diễn ra vào ngày 26/9/2015 tại Sân Gôn Thủ Đức (Vietnam Golf & Country Club) , phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

                                                              

Ông John McKenzie - Giám đốc Kỹ thuật giải Golf quốc tế "TPBank World Amateur Championship Vietnam 2015"